Hipertenzija kontracepcije


Mjere opreza za korištenje oralne hormonske kontracepcije u posebnoj populaciji žena Pušačice: svim pušačicama treba se preporučiti prekid pušenja. U svih pušačica povišen je rizik za kardiovaskularne bolesti. U mladih žena taj je rizik nizak, ali je nakon Adolescentice: medicinski i socijalni rizici neplanirane trudnoće hipertenzija kontracepcije rizik od uzimanja OHK, iako su ciklusi još nepravilni. Nema podataka da estrogeni u sadašnjim niskodozažnim kontraceptivima djeluju na rast.

Učinci na vene se očituju pojavom venske tromboembolije VTE koja reljef hipertenzije javlja kao duboka venska tromboza DVT u nogama, plućna embolija PE ili tromboza drugih vena kao hipertenzija kontracepcije su mezenterične, hepatične ili retinalne.

Posljedica učinka OHKp na arterije je pojava infarkta miokarda IMishemičnog ili hemoragičnog moždanog udara MU i tromboze mezenterične ili retinalne arterije. Najčešće se radi o hipertenzija kontracepcije uzrocima spomenutih bolesti koji mogu biti nasljeđeni ili stečeni tijekom života.

Oni su rizični faktori za nastanak VTE. Zajedničko djelovanje čimbenika rizika može pojačati učinak pojedinog. Na taj način treba gledati i na hipertenzija bolnica OHKp na kardiovaskularni sustav.

Čini se da je uzrok povećanoj učestalosti venskih i arterijskih kardiovaskularnih bolesti, uključujući i IM i MU, u korisnica OHKp tromboza, a ne ateroskleroza.

  1. Pad krvnog tlaka izaziva lučenje renina bubrežnog enzima.
  2. Profesor lang hipertenzije
  3. To kapanje s hipertenzijom

Oralna hormonska kontracepcija i venska tromboembolija Venska tromboembolija VTE koja obuhvaća pojavu duboke venske tromboze DVT u nogama, plućne embolije PE i tromboze nekih drugih vena kao što su mezenterične, hepatične, retinalne, ali i trombozu cerebralnih sinusa je rijetka u općoj populaciji. U žena u dobi od 15—49 godina učestalost je DVT 21 na žena godišnje.

U trudnoći, antenatalno, rizik DVT je 61 na žena u dobi ispod 35 godina, hipertenzija kontracepcije na žena godišnje u dobi iznad 35 godina. Poslije poroda rizik DVT je 30 na žena ispod 35 godina odnosno 72 na žena hipertenzija kontracepcije 35 godina.

Faktori rizika za razvoj VTE Nasljedni faktori su deficit inhibitora koagulacije, antitrombina III, proteina C, proteina S i nedugo otkrivena funkcionalna abnormalnost antikoagulanta proteina C, što je posljedica mutacije V. Mutant V. Svi nosioci te mutacije imaju APC-rezistenciju. Inače, mutacija faktora V. Heterozigoti mutacije V. Stečeni faktori rizika za razvoj VTE u žena su imobilizacija, kirurški zahvati, trauma, debljina, trudnoća i puerperij, dugotrajna putovanja, nalaz antifosfolipidnih antitijela APA i lupus antikoagulanta LApušenje, ali i uporaba OHKp i hormonske nadomjesne terapije HNT.

Nije za očekivati da bi samo jedan nasljedni ili stečeni faktor rizika mogao biti uzrok nastanku VTE. Stoga treba uvijek misliti hipertenzija kontracepcije multifaktoralne uzroke rizika za nastanak VTE, odnosno njihov sinergistički učinak. Takav hipertenzija kontracepcije učinak se može vidjeti i u korisnica OHKp koje su istovremeno i nosioci mutacije V.

Korisnice OHKp s postojećim koagulacijskim defektom imaju puno veći rizik tromboze cerebralnih sinusa 30— puta! Nađeno je da je među korisnicama OHKp sa sadržajem estrogena manjim od 50 μg rizik VTE 4,2 na 10 žena godišnje, sa 50 μg 7,0 i s više od 50 μg 10,0 na 10 žena godišnje.

U tim je studijama procijenjeno da je rizik VTE u žena u reprodukcijskoj dobi 0,8 na 10 žena godišnje.

Premda niskodozažne OHKp, koje se danas uglavnom koriste, nose manji rizik za VTE od visoko¬dozažnih, koje se danas više ne bi trebale koristiti zbog ranije navedenih rizika, u korisnica OHKp i dalje ostaje 3—4 puta povećan rizik VTE u odnosu na žene koje ih ne koriste.

U prosincu Tada se prvi put pretpostavilo da i različiti tipovi progestagena mogu povećati rizik VTE. Kasnija literatura obiluje nizom konfliktnih izvještaja i raspravama o VTE i novim gestagenima. Nije bilo jasno je li nađeni povećani rizik VTE posljedica učinka desoge¬strela i gestodena ili su to prirodni i stečeni faktori rizika, koji su kasnije naknadno nađeni provjeravanjem ispitivanih skupina žena, a koji prvobitno nisu bili uzeti u obzir.

Prigovaralo se propisivanju i hipertenzija kontracepcije u primjeni OHKp u neprovjereno zdravih žena i mladih žena kojima je to bila prva uporaba. Poznato je da je upravo u toj skupini žena hipertenzija kontracepcije inače veći rizik za VTE, u odnosu na starije i dugogodišnje korisnice OHKp. Naime, baš među njima se mogu kriti neprepoznate nositeljice obiteljske trombopatije što ima za posljedicu poremećaj koagulacije i povećan rizik VTE.

Ponovljena ispitivanja su dala također dosta konfliktne rezultate, no prihvaćen je stav da OHKp s desogestrelom i gestodenom nose nešto veći rizik VTE.

Moguće je da je taj rizik veći i zbog manjeg androgenog učinka III. O tome treba informirati pacijentice, te ukoliko nema medicinske kontraindikacije, stvar je prosudbe liječnika i osobnog izbora pacijentice o vrsti OHKp". Stoga je uzimanje OHKp sigurnije od nekih svakodnevnih aktivnosti oko žena na milijun žena vozačica u reprodukcijskoj dobi gine godišnje hipertenzija kontracepcije cestama SAD!

No, žene koje ne smiju uzimati OHKp zbog visokog rizika za VTE, mogu se koristiti progestagenskom kontracepcijskom pilulom, progestagenima u obliku injekcija, implantata ili kao intrauterinu kontracepciju. Kardiovaskularni učinci — pilule s drospirenonom Oralna hormonska kontracepcija, venska tromboembolija hipertenzija kontracepcije trombopatije Novije studije pokazuju da je rizik idiopatske VTE u korisnica niskodozažnih OHKp oko 3—4 puta veći u odnosu na uobičajenu učestalost.

To je hipertenzija kontracepcije nasljedni poremećaj koagulacije koji se prenosi na autosomno dominantan način.

Oralna kontracepcija – blage i teške nuspojave

Heterozigoti imaju 6—8 puta povećani rizik VTE, a homozigoti čak 80 puta. Nije poznata veza između mutacije V. Danas mnogi liječnici, ali i pacijentice, postavljaju pitanje je hipertenzija kontracepcije potreban rutinski probir da bi se otkrila mutacija V.

To znači da negativni nalaz testa probira ne pruža kompletnu sigurnost. S druge strane, među šest milijuna žena više od će imati lažno pozitivan test probira.

Znajući višestruku kontracepcijsku korist OHKp, te kontracepcijske i nekontracepcijske rizike alternativnih metoda kontracepcije, razumna je procjena da je vrijednost općeg probira za individualne korisnice pilule hipertenzija kontracepcije, limitirana i lijekovi za anginu pektoris hipertenzije. Stoga većina eksperata vjeruje da zbog vrlo niskog apsolutnog rizika za trombozu u korisnica OHKp, niske prediktivne vrijednosti testova probira i ograničene sigurnosti u tumačenju testova, probir treba raditi samo u žena s prethodnom epizodom VTE ili u onih s pozitivnom obiteljskom anamnezom o VTE u roditelja ili sestara, pogotovo ako se hipertenzija kontracepcije dogodilo prije Pozitivna obiteljska anamneza o trombopatijama, odnosno poremećajima koagulacije, jaki je razlog za odustajanje od OHKp i hipertenzija kontracepcije nehormonskih kontracepcijskih metoda.

Oralna hormonska kontracepcija i arterijske bolesti Ateroskleroza Novije studije su izvjestile o povećanom broju infarkta miokarda IM u ljudi s nepovoljnom razinom i odnosom lipida i lipoproteina u serumu.

Stoga je ispitivan učinak OHKp na lipide i lipoproteine. Pri tome je važna doza estrogena, te doza i vrsta progestagena u OHKp. Monofazične OHKp s desogestrelom hipertenzija kontracepcije povoljan učinak na lipoproteinski profil.

Kontraindikacije za primjenu oralnih hormonskih kontraceptiva i interakcija s lijekovima

Ukupno gledano, dosadašnje studije o učinku niskodozažnih OHKp na lipoproteine i lipide plazme pokazuju da hipertenzija kontracepcije nepovoljan učinak mogla imati jedino monofazična OHKp s višim dozama levonorgestrela Stediril M i Stediril D.

Studije na eksperimentalnim životinjama majmuni i zečevi ukazuju na zaštitni učinak hipertenzija kontracepcije na aterosklerozu mehanizmom koji je neovisan o profilu lipida i lipoproteina u serumu.

Estrogena komponenta u OHKp ima direktan zaštitni učinak na krvne žile djelujući na vazomotorne i koagulacijske faktore kao što su dušični oksid i prostaciklini. Angiografske studije i autopsije mladih žena s infarktom miokarda, koje su koristile OHKp, pokazale su da je u njih manje difuznih aterosklerotičnih promjena u krvnim žilama u odnosu na žene s istom dijagnozom i u istoj dobi, koje nisu koristile OHKp.

Usprkos činjenice da neke OHKp imaju negativan učinak na lipoproteinski profil u serumu, nema dokaza da bi ateroskleroza bila uzrok porastu kardiovaskularnih bolesti u korisnica OHKp.

Stoga hipertenzija kontracepcije smatra da je mehanizam nastanka kardiovaskularnih bolesti kao posljedica arterijskog učinka u korisnica OHKp prije svega tromboza, koja je uvjetovana estrogenom. Moguća posljedica učinka OHKp na arterije je pojava infarkta miokarda, ishemičnog ili hemoragičnog moždanog udara, tromboze mezenterične arterije ili arterije retine. S obzirom na to da je učestalost pojave moždanih trombotičnih ataka trombotični moždani udar, tranzitorne ishemične atake među mladim ženama malo veća od pojave VTE i moždanog udara Hipertenzija kontracepcije mogući smrtni ishod ili invalidnost, moždani udar je najznačajnija moguća arterijska nuzpojava uzimanja OHKp.

Predrasude o oralnim kontraceptivima

U žena iznad 35 godina života učestalost moždanih trombotičnih ataka je viša. Stoga njima treba davati OHKp samo ako su dobrog zdravlja i bez značajnog rizičnog faktora za kardiovaskularne bolesti hipertenzija, migrena s aurom, dijabetes melitus s vaskularnim promjenama i pušenje. Treba imati na umu da ako u žena s arterijskim bolestima i može biti povećan rizik OHKp za IM i MU, ponekad je za njih trudnoća s mogućim komplikacijama i rizikom majčine smrti još veći rizik.

Premda mišljenja hipertenzija kontracepcije literaturi nisu potpuno jedinstvena, stav je da bolesnice s hipertenzijom ili one u kojih krvni tlak nije izmjeren prije propisivanja OHKp imaju hipertenzija kontracepcije rizik MU i IM uz OHKp.

Mali je broj bolesnica koje imaju hipertenziju, a uzimaju OHKp, tako da je vrlo teško dobiti sigurniji zaključak o tom problemu. Novija istraživanja pokazuju da se mali porast krvnog tlaka može opaziti i kod hipertenzija kontracepcije monofazične OHKp sa svega 30 μg estrogena, uključujući i hipertenzija kontracepcije koje sadrže progestagene nove generacije.

O porastu krvnog tlaka uz OHKp, koji bi bio klinički značajan nema izvješća. Zbog toga je ipak važno mjeriti krvni tlak makar jednom godišnje, čak i kada se koriste niskodozažne Hipertenzija kontracepcije.

Kontracepcijske pilule: za ili protiv? | missZDRAVA

Hipertenzija kontracepcije bolesti, kao preeklampsija u trudnoći ili bolesti bubrega, ne utječu na porast krvnog tlaka u korisnica OHKp.

Hipertenzija kontracepcije studije, premda se radi o malom broju slučajeva, ističu mogućnost pojave dvostruko većeg broja slučajeva preeklampsije u dugogodišnjih korisnica Hipertenzija i depresija. Mehanizam kojim OHKp mogu utjecati na promjenu krvnog tlaka je učinak na renin-angiotenzinski sustav, koji se očituje porastom angiotenzinogena u plazmi, skoro 8 puta u odnosu na normalnu razinu.

Predrasude o oralnim kontraceptivima Igor Francetić, dr. KBC Zagreb Posljednjih se dana u javnim glasilima stvorila hipertenzija kontracepcije atmosfera odnosno dvojbe oko omjera koristi i štete primjene oralnih kontraceptiva. Možda je hipertenzija kontracepcije podsjetiti na poznatu izreku: Ne postoji besplatan ručak, i povući paralelu s primjenom lijekova uključujući oralnih kontraceptiva — nema lijeka bez nuspojava. Kao i za ostale lijekove rizik predvidivih se nuspojava one koje su posljedica farmakološkog učinka može smanjiti pridržavanjem mjera predostrožnosti.

Ukoliko se razvije hipertenzija, treba hipertenzija kontracepcije po prestanku uzimanja OHKp proći 3—6 mjeseci da se promjene u spomenutom sustavu vrate u normalu. Niskodozažni OHKp mogu hipertenzija kontracepcije izbor u pacijentica s prethodnom, već postojećom hipertenzijom, pogotovo ako su pod kontrolom. Moždani udar Dosta je starijih studija u začini hipertenzija hipertenzija kontracepcije su izvijestile o hipertenzija kontracepcije riziku za moždanu trombozu u korisnica visokodozažnih OHKp.

Ipak, čini se da rizik za ishemični moždani udar, koji je posljedica tromboze, nije povišen u zdravih žena koje ne puše, a koriste OHKp sa sadržajem estrogena manjim od 50 μg. Stoga je očito da rizik ishemičnog moždanog udara raste s dozom estrogena u OHKp.

hipertenzija korak za dobivanje invalidnosti etiopatogenezu hipertenzije

Ishemični moždani udar U korisnica niskodozažnih OHKp koje ne puše, nemaju hipertenziju te kontroliraju krvni tlak prije početka uzimanja OHKp, ishemični moždani udar je hipertenzija kontracepcije češći 1—1,5 hipertenzija kontracepcijea tip progestagena u OHKp ne utječe na taj rizik.

Relativni rizik ishemičnog MU u žena s hipertenzijom je najmanje 3 puta veći u odnosu na žene koje hipertenzija kontracepcije OHKp, a nemaju hipertenziju.

hipertenzija, pretilost

Apsolutni rizik ishemičnog MU u pušačica je 1,5—2 puta veći nego u nepušačica. Rizik se povećava za 2—3 puta u pušačica koja uzimaju OHKp. Isto tako treba obratiti pažnju na migrenozne glavobolje i fokalne neurološke simptome u nekih pacijentica koje su kandidati za OHKp.

Njima ne treba prepisivati OHKp. Hemoragični MU U žena ispod Nema hipertenzija kontracepcije rizika ni s trajanjem uzimanja OHKp, niti u bivših korisnica.

Rizik od srčanog infarkta i moždanog udara kod žena koje koriste kontracepcijske pilule

Rizik hemoragičnog MU u pušačica je dvostruko veći nego u nepušačica, a relativni rizik hipertenzija kontracepcije koje koriste OHKp je trostruko veći u odnosu na pušačice koje ne koriste OHKp. Infarkt miokarda Akutni koronarni sindrom hipertenzija kontracepcije srčana smrt, svi oblici angine pektoris i infarkt miokarda je posljedica nepostojanosti aterosklerotičnih plakova s intramuralnom hemoragijom, fisurama i rupturama plaka, što sve hipertenzija kontracepcije izazvati akutnu trombotičnu okluziju krvne žile.

Pojava IM u žena u reprodukcijskoj dobi je rijetka, premda se i u toj dobi češće javlja u žena s već spomenutim faktorima rizika, a to su hipertenzija, dijabetes, hiperlipidemija i dislipidemija, pušenje, debljina i opterećena obiteljska anamneza. Premda je u literaturi dosta konfuznih mišljenja o odnosu OHKp i IM, ipak su neke stvari, zahvaljujući velikim studijama kojih su rezultati objavljeni zadnjih godina, postale jasnije.

IM u žena hipertenzija kontracepcije uzimaju pilule je posljedica tromboze, a dječje hipertenzija ateroskleroze.

hipertenzija kontracepcije hipertenzija kako da biste dobili osloboditi od glavobolje

Niti jedna epidemiološka hipertenzija kontracepcije na ljudima ni na eksperimentalnim životinjama nije pokazala ubrzanje procesa ateroskleroze u korisnica OHKp. Isto tako, ni jedna publicirana epidemiološka studija ne ukazuje na povećani rizik u korisnica OHKp ukoliko nemaju neke značajnije faktore rizika koji su prethodno spomenuti.