Hipertenzija liječenje objekt. Arterijska hipertenzija


Arterijski krvni tlak posljedica je srčanog minutnog volumena i ukupnog perifernog otpora.

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije Travanj 16, Nada Smokvina Ćuruvija dr. Arterijska hipertenzija je jedan od najvećih javno-zdravstvenih problema današnjice, kako u razvijenim, tranzicijskim a pogotovo u nerazvijenim zemljama svijeta. Vodeći je čimbenik rizika za kardiovaskularni morbiditet i mortalitet najčešće u vidu KV događaja kao što su infarkt miokarda, moždani udar, nagla smrt, srčano zatajivanje, bubrežno zatajivanje, periferna arterijska bolest. Arterijska hipertenzija HA se rijetko javlja izolirano, t.

Ciljevi istraživanja bili su ispitati informiranost ispitanika o rizičnim čimbenicima nastanka arterijske hipertenzije. Istraživanje je provedeno na području Međimurske županije putem društvenih mreža.

Je li normalno uzimati dva ili tri lijeka za povišeni tlak? Aktivni pristup Ako ste dugogodišnji hipertoničar osoba koja boluje od visokoga krvnog tlakauz sve navedene savjete redovito uzimajte propisane lijekove.

Postavljeno je 21 pitanje s ciljem da se sazna informiranost o samoj hipertenziji. Dob ispitanika kreće se od 18 godine do 68 godine.

hipertenzija liječenje objekt

Svaki podatak zasebno je obrađen u tablici. Rezultati istraživanja pokazali su da veći dio ispitanika nema rizične čimbenike za nastanak arterijske hipertenzije, međutim, najveći broj odgovora je dobiven od dobne skupine od 18 do 27 godina starosti koja još uglavnom nema simptome hipertenzije.

hipertenzija liječenje objekt

Upravo u toj dobi trebalo bi ukloniti rizične čimbenike za nastanak hipertenzije, a tu je izuzetno važna medicinska sestra kao edukator. Istraživanje je pokazalo i da mali dio ispitanika koristi tablete za snižavanje krvnog tlaka.

hipertenzija liječenje objekt

Rezultati su prikazani tablično brojevima i postocima. Sažetak engleski Arterialhypertension, alsoknown as a "silentkiller", occurstodayin a largemajorityofthe general population.

Arterialbloodpressure is a consequenceofcardiacvolumeand total peripheralresistance. Theaimsofthestudywere to examinetheinformationofthesubjectsabouttheriskfactorsofarterialhypertension. Theresearchwasconductedintheareaof MeĊimurje Countythroughsocialnetworks.

Farmacija Sažetak Cilj ovog istraživanja bio je usporediti učinkovitost terapijskog pristupa pacijentima s arterijskom hipertenzijom bez komorbiditeta s pristupom pacijentima koji imaju arterijsku hipertenziju uz komorbiditete dijabetes ili zatajenje srca. Statistička analiza obuhvatila je pacijenta, koji su praćeni dana od dana kad im je dijagnosticirana arterijska hipertenzija. Bila je viša od one objavljene u rezultatima znatno većih europskih studija, što bi moglo ukazivati na mogući porast uspješnosti liječenja arterijske hipertenzije u Hrvatskoj. Potrebno je proširiti trenutno istraživanje na veći broj pacijenata i ordinacija obiteljske medicine, kako bi se rezultati bili kvalitetniji i pouzdaniji. Sažetak engleski The objective of this study was to compare the efficacy of a therapeutic approach to patients with arterial hypertension without comorbidities with the approach to patients who have arterial hypertension accompanied by comorbidities diabetes or heart failure.

The age oftherespondentrangesfrom 18 to 68 yearsold. Eachdata is separatelyprocessedinthe table.

hipertenzija liječenje objekt

Theresultsofthestudyshowedthat most respondentsdidnothaveanyriskfactors for arterialhypertension, but themajorityofresponderswereaged 18 to 27 yearsof age who had no symptomsofhypertension. At this hipertenzija liječenje objekt, itwouldbenecessary to removetheriskfactors for hypertension, andthis is anextremelyimportantnurse as aneducator.

  1. Mjerač krvnog pritiska prodaja
  2. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita Obiteljska medicina Sažetak Cilj istraživanja: Odrediti i prikazati raspodjelu bolesnika koji boluju od arterijske hipertenzije prema spolu, dobi i vremenu kada im je arterijska hipertenzija dijagnosticirana, istražiti kolike su prosječne vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog arterijskog tlaka u kroničnih i novootkrivenih bolesnika te prikazati distribuciju terapije među bolesnicima.
  3. Nema izrazitih simptoma ni tegoba, no posljedice i komplikacije vrlo su ozbiljne i smrtonosne.
  4. Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  5. Savjetovati lijekovi za hipertenziju
  6. Interna medicina Sažetak Arterijska hipertenzija je stanje trajno povišenih vrijednosti krvnog tlaka.

Researchhasalsoshownthat a smallpartofrespondents use bloodpressureloweringtablets. Theresults are shownin table numbersandpercentages.

hipertenzija liječenje objekt

Ključne riječi.