Aldosterona i hipertenzija. Looking for the full-text?


Rezistentna hipertenzija i spironolakton Srpanj 27, Prof. Josip Vincelj dr.

HUMORALNA ULOGA RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERON SISTEMA U GENEZI HIPERTENZIJE KOD LOVAČKIH PASA

Arterijska hipertenzija glavni je nezavisni čimbenik rizika za srčanožilne bolesti. Bolesnici s rezistentnom hipertenzijom imaju značajno veći srčanožilni rizik nego bolesnici bez rezistentne hipertenzije Bolesnici s rezistentnom hipertenzijom imaju značajno veći srčanožilni rizik nego bolesnici bez rezistentne hipertenzije.

aldosterona i hipertenzija

Demografske promjene koje uključuju povećanje incidencije pretilosti i povećanje udjela starije populacije dovode do toga da će rezistentna hipertenzija biti još češća u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Aldosterona i hipertenzija bolesnika s rezistentnom hiperetnzijom izraženije su promjene na ciljnim organima kao što je hipertrofija lijeve klijetke, promjene na očnoj pozadini i oštećenje bubrežne funkcije s proteinurijom. Rezistentna hipertenzija može biti prividna i prava.

Primarni aldosteronizam

U liječenju rezistentne hipertenzije glavna je stepenica promjena loših životnih navika tj. Sljedeća stepenica u liječenju je aldosterona i hipertenzija uzimanje akutne hipertenzije antihipertenzivne terapije.

Primarni aldosteronizam Connov sindrom Riječ je o hiperaldosteronizmu zbog autonomnog stvaranja ovog hormona u adrenokorteksu uslijed hiperplazije, adenoma ili karcinoma. Javlja se epizodna slabost, povišenje arterijskog tlaka i hipokalijemija. Dijagnostika uključuje određivanje aldosterona i reninske aktivnosti u plazmi.

Od antihipertenziva u liječenju rezistente hipertenzije koristimo ACE inhibitore ili sartane uz blokatore kalcijskih kanala i diuretik.

Ovim lijekovima još možemo dodati blokatore alfa i beta adrenergičkih receptora s ciljem snižavanja tonusa simpatikusa.

Arterijska hipertenzija

U liječenju rezistentne hipertenzije važne su obje stepenice i o njima ovise rezultati liječenja. Važno je naglasiti da patofiziološki temelji rezistentne hipertenzije nisu još uvijek u potpunosti razjašnjeni.

Značaj aldosterona dobro je poznat u patogenezi rezistente hipertenzije. Stoga je opravdano dodavanje blokatora mineralokortikoidnih receptora odnosno spironolaktona.

Rezistentna hipertenzija i spironolakton

Rezultati brojnih provedenih studija ukazuju na korisne učinke blokatora mineralokortikoidih receptora kao što je spironolakton te je stoga lijek izbora u liječenju rezistentne hipertenzije. Rezistentna hipertenzija liječi se renalnom denervacijom.

MINERALOCORTICOIDES: 3/6 secrecion de aldosterona

Rezultati prve randomizirane i multicentrične studije Prag objavljeni su ove godine. Cilj istraživanja bio je usporedba učinka renalne denervacije i medikamentne terapije uz procjenu učinka spironolaktona na snižavanje krvnog tlaka.

U studiju Prag bilo je uključeno bolesnika s rezistentnom hipertenzijom.

aldosterona i hipertenzija

Vrijeme praćenja bolesnika bilo je 12 mjeseci. U 52 bolesnika učinjena je renalna denervacija, a 54 bolesnika primala su medikamentnu terapiju uz spironolakton.

aldosterona i hipertenzija

Rezultati studije Prag pokazuju da renalna denervacija nije bila superiornija od medikamentne terapije. Dodatak blokatora aldosterona tj. U studiji je jasno pokazana korist dodavanja spironolatona u terapiji rezistentne hipertenzije.

Endokrinologija-Bolesti metabolizma

U svakodnevnoj kliničkoj praksi često smo neodlučni, preporučamo preniske doze ili se bojimo dodavati spironolakton u nekim slučajevima, a posebice u bubrežnih bolesnika, dijabetičara i bolesnika sa zatajivanjem srca.

Oprez je potreban radi mogućeg povećanja razine kalija u plazmi zbog dodavanja spironolaktona već postojećoj terapiji ACE inhibitorima ili sartanima. Na kraju može se zaključiti da je jasna korisnost spironolaktona u liječenju rezistentne hipertenzije. Nadamo se da će u budućnosti biti još studija o učinkovitosti liječenja rezistentne hipertenzije s većim brojem bolesnika.

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane Primarni aldosteronizam Godine Aldosteronizam nije samo posledicabenignog tumora aldosteronomaveć može nastati i zbog bilateralne hiperplazije zone glomemloze i retko zbog mikroi makronodulame hiperplazije ili karcinoma kore nadbubrega. U svim ovim stanjima dolazi do hipersekrecije aldosterona, završnog mineralokortikoida, koja je autonomna i nezavisna od fizioloških uticaja kontrole. Zbog toga će se kod obolelih razviti hipertenzija, hipokalemija i alkaloza.

Ocjena 5.