Valerijana u liječenju hipertenzije. Povoljan utjecaj soka od cikle i nara na krvni tlak


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

hrt s hipertenzijom o hipertenzija ishrana

Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka valerijana u liječenju hipertenzije kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

hipertenzija u 27 godina

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba valerijana u liječenju hipertenzije kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u valerijana u liječenju hipertenzije preporukama nije bio slučaj.

valerijana u liječenju hipertenzije

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

valerijana u liječenju hipertenzije sredstvo za čišćenje vaskularna hipertenzija

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.