Spastički hipertenzija


Tumori pluća Pulmologija Ključne sastavnice u obradi bolesnika s plućnim simptomima spastički hipertenzija anamneza, fizikalni pregled, i u većini slučajeva, RTG snimak pluća. Ove sastavnice određuju potrebu zadaljnjimpretragama, uključujući testove plućne spastički hipertenzija i analizu plinova u arterijskoj krvi— ABS vidi str. Anamneza Anamnestički se često može utvrditi potječu spastički hipertenzija simptomi poput dispneje, bolova u prsištu, piskanje zviždanjestridor, hemoptize i kašalj od pluća.

Anamnezu treba uzeti tako da seutvrdikoji je simptom primaran ako istodobno postojiviše simptoma, te jesu li spastički hipertenzija općisimptomi vrućica, mršavljenje i noćno znojenje. Drugi važi podaci se odnose na profesionalnu i opću izloženost štetnim agensima; obiteljske bolesti, putovanja i kontakt sa bolesnim osobama; ranije bolesti, podatke o lijekovima spastički hipertenzija drogama; kao spastički hipertenzija na rezultate nedavno izvršenih pretraga npr.

Navigacijski izbornik

Fizikalni pregled Fizikalni pregled započinje procjenom općeg izgleda bolesnika. Uznemirenost i zabrinutost, habitus, učinak razgovora ili promjena simptoma, sve se mora procijeniti prilikom pozdravljanja s bolesnikom i uzimanja anamneze, jer može koristiti kod procjene plućnog statusa.

Zatim slijedi inspekcija, auskultacija, perkusija i palpacija. Inspekcija: Inspekciju treba usmjeriti na znakove otežanog disanja i hipoksemiju, kao što su nemir, cijanoza, korištenje pomoćne dišne muskulature, a posebno na znakove kronične plućne bolesti kao što su batićasti prsti ili spastički hipertenzija oko gležnjeva.

Interkostalnaretrakcija uvlačenje interkostalnih prostora je česta u male djece ali i u bolesnika sa otežanim i ograničenim protokom zraka; paradoksalno disanje spastički hipertenzija abdomena tijekom inspirija označava zamor ili slabost dišnih mišića. Batićasti prsti predstavljaju zadebljanjevrhovaprstiju šaka ili nožnih spastički hipertenzija zbogproliferacijevezivnog spastički hipertenzija između nokata i falangiuslijedsmanjene koncentracije O2 u tkivima.

Batićasti prsti spastički hipertenzija najčešće viđaju u oboljelih od raka pluća spastički hipertenzija to je i važan znak kronične kazan liječenje hipertenzije, npr. Rjeđe se nalaze usklopusrčanih bolesti s cijanozom, kroničnihinfekcija npr.

Batićasti prsti se ponekad viđaju kod osteoartropatija i periostitisa primarna ili nasljedna hipertrofična osteoartropatijazatim kod nekih bolesti kože kao što je hipertrofična koža na dorzumu šaka pachydermoperiostosiskod seboreje i grubog izgleda lica. Spastički hipertenzija prsti mogu biti i benigna hereditarna anomalija. Razlikovanje benignih od patoloških batićastih prstiju počiva na izostanku plućne simptomatologije ili bolesti, odnosno na izjavi pacijenta da batićaste prste ima od ranog djetinjstva.

Deformacije zidova prsnog koša, npr. Frekvenciju disanja treba odrediti broj udaha u minuti kako bi se protumačilakolebanjafrekvencije koja se mogu pripisati patološkom načinu disanja. Cheyne—Stokesovo disanje periodično disanje spastički hipertenzija ciklično kolebanje frekvencije i dubine disanja.

Nakon perioda kratke apneje, javljaju se najprije jedva primjetni i rijetki dišni pokreti,zatimse brzina i dubina disanja progresivno povećava spastički hipertenzijaa potom brzina i dubinadisanjapostupno opadaju do apneje, spastički hipertenzija čega se ciklus ponavlja. Cheyn—Stokesovo disanje je najčešće posljedica srčane slabosti dekompenzacijeneuroloških bolesti npr. Biotovo disanje je rijetka varijanta Cheyne— Stokesovog disanja u kome nepravilne periode apneje prekida nekoliko, 4 ili 5, dubokih ijednakihudaha.

Moždani udar

Razlikuje se od Cheyne—Stokesovog disanja po tome što iznenada počinje i završava a nema periodičnosti. Nastaje spastički hipertenzija ili meningitisa. Kussmaulovo disanje je brzo, duboko,pravilno i spastički hipertenzija. Javlja se kod metabolične acidoze. Mjerenje batićastog prsta. Omjer anteroposteriornog promjera prsta u razini korijena nokta a—b prema distalnom interfalangealnom zglobu c—d je jednostavno određivanje batićastog prsta.

Zarazna bolest (gripa, bruceloza, leptospiroza, itd.)

Mjerenje se vrši lako i jednostavno šestarom kaliperom. Za batićast prst je karakterističan i gubitak normalnog kuta na spastički hipertenzija korijena nokta. Proširenje jugularnih vena je obično znak preopterećenosti venskog sustava ili zatajenja desnog srca vidi str.

Auskultacija: Auskultacija je najvažniji dio fizikalnog pregleda. Sva plućna polja treba slušati uključujući i bočne strane prsnog spastički hipertenzija se otkrile nepravilnosti u svakom režnju pluća. Spastički hipertenzija disanja uključuju: karakter i volumen dišnih šumova, prisustvo spastički hipertenzija zvukova, pleuralnog trenja i trajanje inspirija prema ekspiriju omjer I:E.

Vezikularno disanje je normalan dišni šumkojise čuje nad zdravim plućima, gotovo nad svim plućnim poljima.

Fatalna nesanica

Vezikularno disanje ne nastaje u alveolama vezikulamaveć je odraz njihovog karakterističnog svojstva za prenošenje zvuka do vanjskog zida prsnog koša.

Bronhalno disanje spastički hipertenzija neznatno čujnije, oštrije i više frekvencije spastički hipertenzija odgovara patološkom šumu disanja. Jedino se normalno čuje nad trahejom, a u patološkim stanjima nad bezzračnim dijelovima pluća konsolidacijanpr. Prateći zvukovi nad plućima su patološki nalaz. To mogu biti pukoti, hropci, zvižduci piskanjestridor i pleuralno trenje. Pukoti, raniji naziv krepitacije, su isprekidani, kratkotrajni i eksplozivni dišni zvukovi.

Fini pukoti su kratki, visokotonski zvuci dok sugrubipukoti niskotonski zvuci i duže traju.

Hipertenzija je opasna: Smanjuje ishranu ploda, a može da dovede do pobačaja ili prevremenog rođenja

U određenim stanjima pneumonija, atelektaza, edem pluća, bolest plućnog intersticija, dugotrajno ležanje i slabija ventilacija određenih dijelova plućaalveolarni sakulusi su kolabiranih zidova—bez zraka.

U inspiriju zrak prodire ualveolarneprostore, spastički hipertenzija njihove spastički hipertenzija zidove i rasteže alveole što dovodi do pojave šuma koji se uspoređuje s pucketanjem soli na ugrijanoj ploči štednjaka ili sa trenjem vlasikoseizmeđu 2 prsta pored uha.

Drugim riječima pukoti označavaju distenziju fibroznog pluća ili otvaranje kolabiranih alveola. Kasni inspirijski pukoti nastaju pri krajuinspirijai visokog su tonaliteta zbog naglogotvaranjaalveolarnih prostora koji su zatvoreni u ekspiriju.