Hipertenzija razred 2 pregleda. Hipertenzija – Wikipedija


Kako se mjeri krvni tlak?

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

gipertostop lijek hipertenzija cijena u ljekarni hipertenzija tablete koji se moraju uzeti

Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima hipertenzija razred 2 pregleda korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog hipertenzija razred 2 pregleda KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

hipertenzija razred 2 pregleda

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

hipertenzija razred 2 pregleda

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.