Hipertenzija profesionalna bolest


Home Zaštita zdravlja na radu Profesionalna bolest Profesionalne bolesti prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju su bolesti izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima.

kontraindikacija masaža hipertenzija

Prijavu podnosi poslodavac ili osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost te organizator određenih poslova i hipertenzija profesionalna bolest iz članka Prijava se podnosi hipertenzija profesionalna bolest službenoj dužnosti ili na traženje oboljelog radnika, hipertenzija profesionalna bolest osigurane osobe kojoj se prema ovome Zakonu osiguravaju prava za slučaj profesionalne bolesti.

Zahtjev za priznavanjem profesionalne hipertenzija profesionalna bolest i utvrđivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uslijed profesionalne bolesti može podnijeti i sama oboljela osigurana osoba, odnosno član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.

hipertenzija profesionalna bolest zdjelice organa u hipertenzije

Rok za podnošenje prijave o profesionalnoj bolesti odnosno zahtjeva je 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Osigurana osoba za koju Hrvatskom zavodu nije podnesena prijava o profesionalnoj bolesti u roku od tri godine hipertenzija profesionalna bolest isteka naprijed naznačenog roka gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

hipertenzija profesionalna bolest maligna hipertenzija liječenje

Tiskanica Prijave o profesionalnoj bolesti.