Diroton hipertenzija liječenje


diroton hipertenzija liječenje

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

hipertenzija pharmacology predavanje

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz Diroton hipertenzija liječenje dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto diroton hipertenzija liječenje dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

diroton hipertenzija liječenje uređaj za kontrolu hipertenzije

Diroton hipertenzija liječenje od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Visoki krvni tlak

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u diroton hipertenzija liječenje slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

diroton hipertenzija liječenje

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.