Dijabetes, liječenje hipertenzije


Literatura Uvod Bolesniku sa liječenje hipertenzije bolešću kod svakog pregleda treba izmjeriti liječenje hipertenzije tlak, a onima s prvi put povišenim tlakom potvrditi nalaz drugi dan. Povišen krvni tlak gotovo redovito prati pojavu šećerne bolesti oba glavna tipa, s tim da je kod dijabetesa tipa 1 hipertenzija često znak oštećenja bubrežne funkcije.

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije

U uvjetima sve većeg opterećenja liječnika i sve manje raspoloživog vremena, nije nepotrebno ponovno napomenuti da bi dijabetes sa šećernom bolešću kod svakog pregleda dijabetes izmjeriti krvni tlak, a onima s prvi put povišenim tlakom potvrditi nalaz drugi dan.

Liječenje hipertenzije osobito treba imati na umu znajući za postojanje razlika između tlaka mjerenog u ordinaciji i onoga mjerenog kod kuće. Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka KMAT ili engl. Ambulatory blood pressure monitoring ABPM svakako bi trebalo napraviti barem jednom godišnje obzirom da liječenje hipertenzije to najosjetljiviji prediktor kardiovaskularnog rizika, ali i metoda utvrđivanja povišenog tlaka za vrijeme spavanja, budući da liječenje hipertenzije predstavlja posebnu kategoriju rizika.

Kod viših vrijednosti liječenje treba uključivati i farmakološku komponentu.

Visok krvni pritisak i šećerna bolest

Kao i liječenje same šećerne bolesti, i liječenje hipertenzije kod osoba koje imaju šećernu bolest započinje promjenom životnog stila i navika. U oba slučaja, promjena životnog stila nije samo dijabetes u liječenju koju se, ako ne da zadovoljavajuće rezultate, zamjenjuje farmakološkom terapijom.

Inzistiranje na promjeni, odnosno kasnijem održavanju zdravog načina života, treba trajati do kraja liječenja, odnosno doživotno. Time se postiže učinak često jednak onome farmakoterapije, a kod osoba koje nemaju hipertenziju može se spriječiti ili odgoditi pojava povišenog krvnog tlaka. Ne treba naglašavati da pridržavanje nefarmakoloških mjera liječenja smanjuje potrebne doze ne liječenje hipertenzije antihipertenziva nego i drugih lijekova koji se primjenjuju u svrhu liječenja dijabetes prevencije kardiovaskularnih bolesti, budući da se ovim mjerama smanjuje i opći rizik od liječenje hipertenzije oštećenja.

Prirodni Lek - Šećerna Bolest - Diabetes Serbia Belgrade Luna dr novo

Ovdje treba napomenuti i sve uvjerljivije podatke o korisnim učincima malih količina alkoholnih pića ali ne svih, liječenje hipertenzije je crno vino na dijabetes tlaka i na zdravlje općenito, naročito kardiovaskularnog sustava. Oprez je liječenje hipertenzije kod pojedinih vrsta voća koje mogu imati visoki udio ugljikohidrata. Naglo smanjenje tjelesne težine, također, nije bez rizika.

Skrining za hipertenziju

Kronični učinci pušenja na samo povišenje krvnog dijabetes, za razliku od akutnih, manje su plauzibilni. Ciljne vrijednosti krvnog tlaka Kod osoba s dijabetesom i vrijednostima sistoličkog tlaka iznad mmHg započinjanje farmakološkog liječenja je obavezno, dok je kod onih čiji je sistolički tlak — mmHg visoko preporučljivo, tako da praktično svim bolesnicima, osim manjem broju starijih i komorbidnih osoba s otežanom primjenom lijekova, treba nastojati prosječni sistolički tlak sniziti ispod mmHg.

Visok krvni pritisak i šećerna bolest Visok krvni pritisak i šećerna bolest Hipertenzija je dosta česta u oba najčešća tipa dijabetesa i značajno utiče na nastanak i progresiju drugih komplikacija dijabetesa. Ona se u dijabetesu može ispoljiti kao izolovan sistolna hipertenzija, kao izolovana dijastolna hipertenzija i kao svjetlo hipertenzija sa povišenim i liječenje hipertenzije i dijastolnim pritiskom. Brojni etiološki liječenje hipertenzije su od značaja liječenje hipertenzije nastanak hipertenzije ali mogu uticati i na njeno ispoljavanje, tok i lečenje. Ovo je od značaja jer je nekada za regulisanje tenzije neophodno istovremeno lečenje i etioloških i doprinosećih faktora. Prema preporukama WHO i International Society of Hypertension iz godine kao hipertenzije se klasifikuje stanje kada je sistolna tenzija mmHg ili više, a dijastolna 90 mmHg ili više.

Inače, nakon dijabetes godine života dijabetes tlak je, čini se, bolji prediktor kardiovaskularnih ishoda od dijastoličkoga, a kod starijih osoba pažnju treba posvetiti tlaku pulsa razlika između sistoličkog i dijastoličkog tlaka koji ima dodatnu prognostičku vrijednost.

Iznimke predstavljaju bolesnici s izraženom proteinurijom kod kojih artemisia hipertenzija ciljne vrijednosti sistoličkog tlaka postavljaju na mmHg, ali i mlade osobe liječenje dijabetes očekivanim dužim životnim vijekom.

I osobe s visokim rizikom od moždanog udara zahtijevaju niže ciljne dijabetes.

Arterijska hipertenzija

Kod osoba s dijabetesom i vrijednostima sistoličkog tlaka iznad mmHg započinjanje farmakološkog liječenja je obavezno, dok je kod onih čiji je sistolički tlak dijabetes mmHg visoko preporučljivo, tako da praktično svim bolesnicima, osim manjem broju starijih i komorbidnih osoba s otežanom primjenom lijekova, treba nastojati prosječni sistolički tlak sniziti ispod mmHg.

Farmakološko liječenje Nesuradljivost i loša adherencija jedan su od najznačajnijih čimbenika nedovoljnog uspjeha liječenja. Kod većine dijabetičnih bolesnika bit će potrebno uvrstiti u terapijsku shemu više antihipertenziva često i više od 3 do 4 različita lijeka.

Smjernice za liječenje hipertenzije, stoga, preporučuju već i početno liječenje s kombinacijom dva različita lijeka u nižim dozama. Kombinirana terapija donosi korist zbog sinergijskog učinka, a ako se primjenjuje što je i kod nas u novije vrijeme najčešći slučaj liječenje hipertenzije fiksnim kombinacijama, onda poboljšava suradljivost bolesnika i njihovo pridržavanje propisanog liječenja adherenciju.

Nesuradljivost i loša adherencija liječenje hipertenzije su od najznačajnijih čimbenika nedovoljnog uspjeha liječenja. Hipertenzija se u dijabetičara može liječiti svim klasama antihipertenziva, mada se liječenje hipertenzije da RAS renin-angiotenzin dijabetes inhibitori ACE inhibitori i Dijabetes pokazuju izvjesne prednosti pred ostalim skupinama lijekova, osobito kod bolesnika s albuminurijom.

  1. Vruće bol od hipertenzije
  2. Komplikacije visokog tlaka kod dijabetes melitusa tipa 2 teško se liječe iu većini liječenje hipertenzije nepovratne.
  3. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  4. Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije Travanj 16, Nada Smokvina Ćuruvija dr.
  5. Hipertenzija moderni lijekovi

Kod primjene RAS blokatora treba pažljivo nadzirati bubrežnu funkciju zbog moguće dijabetes hiperkalijemije. Istodobna primjena ACE inhibitora i ARB se ne preporučuje, kao ni njihovo kombiniranje s izravnim inhibitoroma renina aliskiren.

Velike studije s ovom skupinom lijekova ukazale su na povećanje tjelesne težine i, osobito u kombinaciji s tiazidskim diureticima, veću pojavnost same šećerne bolesti, što ih čini manje poželjnim u primjeni kod dijabetičara.

Čini se, ipak, da noviji beta-blokatori beta-blokatori s vazodilatirajućim svojstvima - nebivolol, karvedilol Ovome treba pridodati i seksualnu erektilnu disfunkciju, vrlo često prisutnu u dijabetes štoviše, ED predstavlja biljeg endotelnog oštećenja i KV rizikagdje dijabetes beta-blokatori liječenje hipertenzije neutralan ili čak koristan učinak. Spironolakton i drugi lijekovi koji štede kalij mogu se dodavati drugim diureticima u cilju izbjegavanja hipokalijemije per se, ali i zbog negativnog učinka hipokalijemije na toleranciju glukoze.

Kalcijski antagonisti i lijekovi s učinkom na središnji živčani sustav vrlo se često koriste kao druga, odnosno treća terapijska linija. Dihidropiridinski antagonisti dijabetes kanala predstavljaju i vrlo česte sastavnice fiksnih kombinacija antihipertenziva, tako dijabetes je njihova upotreba česta i opravdana u liječenju hipertenzije u dijabetesu, a oprez je nužan kod tahiaritmija i popuštanja srca.

Kalcijski antagonisti, kao liječenje hipertenzije i RAS inhibitori, preferabilni su lijekovi u predijabetesu i metaboličkom sindromu zbog njihova mogućeg pozitivnog ili, u najmanju ruku, neutralnog učinka na inzulinsku osjetljivost. S obzirom na povezanost povišenog krvnog tlaka u vrijeme spavanja i povećanog kardiovaskularnog rizika poželjno je barem jedan lijek dati pred spavanje.

Hipertenzija i dijabetes

Na kraju, treba napomenuti da, iako se dijabetes praksi viđa kombinacija i po pet različitih antihipertenziva, kad se potvrdi liječenje hipertenzije uzimanje punih doza najmanje tri antihipertenziva od kojih bi jedan trebao biti liječenje hipertenzije tlak ostaje nekontroliran, treba liječenje hipertenzije mogućnost postojanja sekundarne hipertenzije.

Literatura European Society of Hypertension — European Society of Cardiology dijabetes for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension— American Diabetes Association. Cardiovascular disease and risk management. In Standards of Medical Care in Diabetes Diabetes Care ;38 Suppl.