Kolesterol indeksi u hipertenzije


Obesity; children; cardiovascular diseases Sažetak Cilj: Utvrditi učestalost prekomjerne tjelesne mase, hipertenzije i dislipidemije u zdrave školske djece, te evaluirati udruženost prekomjerne tjelese mase s hipertenzijom i dislipidemijom.

kolesterol indeksi u hipertenzije da drugi korak je hipertenzija

Antropometrijskim mjerenjima određena je tjelesna masa i tjelesna visine u djece, a procjena pretilosti urađena je indeksom tjelesne mase tjelesna masa izražena u kg podjeljena s kvadratom tjelesne visine izražene u metrima. Krvni tlak mjeren je dva puta baždarenim aneroidnim sfigmomanometrom tvrtke Erka na desnoj ruci odgovarajućom orukvicom metodom Riva-Rocci-Korotokoff. Enzimatskom metodom komercijalnim reagencijama na analizatoru tvrtke Siemens određeni su ukupni kolesterol, HDL-kolesterol i trigliceridi a Friedewaldovom formulom određen je LDL- kolesterol.

kolesterol indeksi u hipertenzije cijene hipertenzija droga

Djeca s pretilosti i rizikom za pretilost imaju statistički značajnije prisutnu hipertenziju i dislipidemiju naspram djeci s uerednom tjelesnom masom. Masovnim probirom pretilosti moguće je utvrditi prijevremeni kardiovaskularni rizik u zdrave djece, tj. Izvorni jezik.

kolesterol indeksi u hipertenzije hipertenzija drugi stupanj rizika visoke