Elektrostimulator hipertenzija. Arterijska hipertenzija-kontraindikacije


Što treba znati osoba koja ima pacemaker?

Mladen Pacijenti Srčani elektrostimulator eng. Sastoji se od baterije koja se ugrađuje pod kožu i elektrode koja elektrostimulator hipertenzija pripoji na srčani mišić.

elektrostimulator hipertenzija

U bateriji je izvor struje koji se u pravilnim intervalima odašilje kako bi izazvali normalan rad srca, odnosno njegovo stezanje. U bateriji se nalazi i mali kompjutor koji se može telemetrijski podešavati pomoću posebnih programera i nakon ugradnje elektrostimulatora.

elektrostimulator hipertenzija

Baterija se obično ugrađuje elektrostimulator hipertenzija kožu ispod ključne kosti, a elektroda koja se pripoji na bateriju ide kroz venu subklaviju do desnog ventrikula gdje se zašarafi  aktivna fiksacija ili zaplete krakovima u trabekularni sustav desne klijetke pasivna fiksacijagdje se nakon nekoliko tjedana obloži epitelom i učvrsti u tom položaju. Dodatna atrijska elektroda, kod dvokomorne stimulacije, ide istim putem kao i ventrikularna, ali se pripoji za muskulaturu desnog atrija pasivnim putem u aurikulu desnog atrija ili aktivno zašarafljivanjem u slobodnu stijenku desnog atrija.

elektrostimulator hipertenzija

Kod implantacije pacemakera vrlo je važno da postignemo dobru poziciju vrškova elektrode koja pored anatomski dobre pozicije mora imati i nizak prag podražaja, s obzirom na to da  o ovome ovisi trajanje baterije.

Ukoliko se dobije podražaj s niskom količinom struje, može se trajno isporučivanje pojedinačnih impulsa podesiti na niže vrijednosti, pa će potreba za promjenom baterije biti znatno odgođena.

elektrostimulator hipertenzija

Današnje baterije uglavnom imaju vijek trajanja duži od 10 godina. Što treba znati osoba koja ima pacemaker? Ne smije ići na pretragu koja se zove magnetna rezonanca. Fizikalne procedure s elektroterapijom i magnetnom terapijom mogu poremetiti rad elektrostimulatora, pa ih treba izbjegavati ili provoditi s posebnim oprezom. Prije operativnih zahvata potrebno je, ukoliko se ne radi o hitnim stanjima, reprogramirati pacemaker i nakon operacije vratiti parametre u ishodišne vrijednosti.

elektrostimulator hipertenzija

Ako Vam kod snimanja EKG-a kažu da pacemaker ne radi, to ne znači da se pokvario već je vjerojatno da miruje i da vaše srce normalno radi. On će početi raditi samo kad bude trebalo. Jednom godišnje ne zaboravite ići na kontrolu pacemakera da se odredi koliko će još trajati baterija i da se podese određeni parametri.