Antipsihotici za hipertenziju


Pharmacogenetics; antipsychotic drugs; side-effects Sažetak Farmakogenetika može predvidjeti razvoj nuspojava na primjenu antipsihotika. Razlike u razvoju nuspojava na određene antipsihotike mogu se javiti, među ostalim, radi genetičkih polimorfizama.

hipertenzija i liječenje bolesti koronarne srčane što hrana može biti za hipertenziju

Česta nuspojava starijih antipsihotika bila je tardivna diskinezija TD. Smatra se da TD nastaje kao posljedica vezanja antipsihotika koji djelujući kao dopaminski antagonisti izazivaju upregulaciju postsinaptičkih D2 receptora, i posljedičnu hiperaktivaciju dopamina u nigrostriatumu.

Atipični antipsihotici često izazivaju poremećaje metabolizma glukoze i masnoća u krvi, porast tjelesne težine, pretilost, dijabetes tip II i posljedično različite kardiovaskularne bolesti.

hipertenzija kozja krv nasljeđe na hipertenziju

Metabolični sindrom uključuje nekoliko poremećaja: prekomjernu težinu trbušni tipporemećaj u regulacija masti, poremećen metabolizam glukoze i neosjetljivost na inzulin, hipertenziju, upalu koja pogoduje razvoju ateroskleroze, povišene vrijednosti nekih enzima jetre i mokraćne kiseline. Porast tjelesne težine izazvan antipsihoticima se povezuje s primjenom lijekova s anis hipertenzija afinitetom za serotonergičke 5-HT2C, te H1 receptore, leptin, dok se dijabetes može javiti nakon primjene lijekova koji djeluju kao antagonisti perifernih M3 muskarinskih i središnjih 5-HT2C receptora1, 2, 3.

indijskog oraščića hipertenzije podići ton tijela nego u hipertenziji

Dopaminski sustav ima ulogu u porastu tjelesne težine izazvane antipsihoticima, jer kontrolira unos hrane, potrošnju energije, metabolizma glukoze i lipida, krvnog tlaka i oslobađanja inzulina. Smanjena dopaminska neurotransmisija se povezuje s razvojem pretilosti i otpornosti na inzulin, a antagonizam dopaminskih D2 receptora može povećati učinke posredovane putem 5-HT2C receptora na unos hrane ili utjecati na metabolizam lipida i glukoze putem disinhibicije oslobađanja prolaktina.

Dopaminski D2 receptori su slabije eksprimirani u mozgu pretilih ljudi, a aktivacija ovih receptora poboljšava metabolizam glukoze, smanjuje krvni tlak i stimulira potrošnju energije kod pretilih pojedinaca.

Amisulprid je selektivni blokator dopaminskih D2 i D3 receptora, pri čemu u niskim dozama pojačava otpuštanje dopamina, u limbičkom sustavu i strijatumu. Ovaj učinak se pripisuje djelovanju na dopaminske autoreceptore, koji pojačavaju sintezu i otpuštanje dopamina.

Osim toga, dugoročna terapija D2 agonistima bromokriptin poboljšava metaboličku kontrolu kod pretilih ljudi s dijabetesom tipa II. Farmakogenetska istraživanja uputila su na povezanost CT rs polimorfizma 5-HT2C receptora i porasta tjelesne težine izazvanog antipsihoticima, te CT polimorfizma gena koji kodira b3 podjedinicu G proteina GNB3 s hipertenzijom, pretilošću i povećanom tjelesnom težinom. Dakle, farmakogenetika je sastavni dio personalizirane medicine te pomaže u identifikaciji povećanog antipsihotici za hipertenziju za razvoj nuspojava lijekova kod osoba koje nose određene varijante gena, te u odabiru najboljeg i odgovarajućeg liječenja i razvoju novih lijekova koji su sigurni, bez nuspojava, ciljani i individualizirani.

Literatura 1.

produljena hipertenzija lijek liječenje hipertenzije u naseljima

Pharmacogenetics and antipsychotics: therapeutic efficacy and side effects prediction. Expert Opin Drug Metab Toxicol ; 2.

Metabolic side effects of antipsychotic drug treatment antipsihotici za hipertenziju pharmacological mechanisms. Pharmacol Therapeut ; — Association study between variants of AMP-activated protein kinase catalytic and regulatory subunit genes with antipsychotic-induced weight gain.

J Psych Res doi

Jeste li se ikada zapitali zašto lijekove ne smijete uzimati s alkoholnim pićima? Maja Jakševac Mikša, mr. Hrvatsko farmaceutsko društvo Alkohol u kombinaciji s lijekovima donosi niz nepredviđenih rizika, jer lako dolazi do međusobnog djelovanja interakcija. Takve interakcije su nepovoljne, jer se već i kod umjerenog unosa alkohola jače izražavaju neželjeni učinci lijekova koji mogu biti opasni te prouzročiti pogoršanje bolesti pa čak i smrt.