Tretirana ako stupanj 3 hipertenzije


Visoki krvni tlak

Jasmin Čaluk, internist kardiolog, Kardiocentar Sarajevo 1. Uvod i definicije Hipertenzija HTA, od lat.

tretirana ako stupanj 3 hipertenzije borove iglice s hipertenzijom

Na snazi je nova klasifikacija predložena od strane Američkog nacionalnog programa za edukaciju o hiperetenziji, koja dijeli hipertenziju tokom trudnoće na 4 kategorije [2]: Hronična HTA, Preeklampsija superimponirana na hroničnu HTA, Gestacijska hipertenzija Tranzitorna HTA u trudnoći ili hronična HTA identificirana kasno u trudnoći; - Ovaj termin se preferira u odnosu na raniji 'trudnoćom inducirana hipertenzija', jer je precizniji.

Kanadsko udruženje opstetričara predložilo je još jednostavniju klasifikaciju Magee i sar.

Izazov za ljekarnika – kardiovaskularni pacijenti

Ako se HTA dijagnosticira prije trudnoće ili prije Dijagnoza ili pojava hipertenzije nakon Pojava HTA nakon Hipertenzivni poremećaji generalno mogu uzrokovati maternalni i fetalni morbiditet, a vodeći su uzrok maternalnog mortaliteta. Važno: arterijski tlak se mora mjeriti kada je trudnica u sjedećem položaju, nakon što je mirovala hitnu skrb pri dozi od hipertenzije 15 minuta, s manžetnom u visini srca.

Mjerenje pri ležanju na leđima daje lažno niže rezultate zbog smanjenja minutnog volumena, koji je opet smanjen zbog smanjenja venskog priliva kroz gravidnim uterusom komprimiranu donju šuplju venu. Mjerenje tlaka u lijevom dekubitusu također daje lažno niže vrijednosti tlaka ako se mjeri na desnoj ruci.

Individualni simptomi i znakovi

Iako se u okolnostima normalnog arterijskog tlaka preciznost automatiziranih tlakomjera smatra zadovoljavajućom, za trudnice s hipertenzijom i dalje je standardno mjerenje ručnim tlakomjerom sa živinim sfigmomanometrom. Ono se i danas smatra najpreciznijim, pa automatizirane tlakomjere valja izbjegavati u dijagnostičkoj obradi trudničke hipertenzije. Preostali slučajevi su sekundarna hipertenzija uzrokovana drugim primarnim bolestima, pa je tako kvalificiramo kao renalnu renoparenhimnu ili renovaskularnuvaskularnu, neurogenu, endokrino- metaboličku itd.

Postoje i dokazi promijenjenog maternalnog imunološkog odgovora na fetoplacentalno tkivo, što može patofiziološki doprinijeti razvoju preeklampsije.

Placentalna disfunkcija dovodi do endotelne disfunkcije, ova do vazokonstrikcije, a time i do hipertenzije. Pritom se javlja abnormalna mikrovaskularna propusnost, što dovodi do pojave edema na licu i šakama, ili naglog uvećanja edema na stopalima. Gestacijska HTA ima početak kasnije u trudnoći, nakon I do jedne trećine zahvaćenih trudnica može iz gestacijske hipertenzije razviti preeklampsiju [3]. Patofiziologija gestacijske HTA je još nepoznanica, ali je dobra okolnost je što u odsutnosti preeklamptičkih karakteristika i maternalni i fetalni ishod biva povoljan.

Mortalitet i morbiditet vezani za HTA Hipertenzivni poremećaji vodeći su uzrok smrtnosti trudnica, zajedno sa tromboembolizmom, hemoragijama i neopstetričkim ozljedama. Fetalne komplikacije mogu biti: abrupcija placente, intrauterina retardacija rasta, prematurni porođaj i intrauterina smrt fetusa.

Hipertenzija prije trudnoće ili tokom rane trudnoće povezana je s dvostruko većim rizikom za razvoj gestacijskog dijabetesa u odnosu na opću populaciju.

tretirana ako stupanj 3 hipertenzije jantarna kiselina hipertenzija

U nekim slučajevima zna biti teško odrediti da li je HTA postojala i prije te sedmice gestacije, naročito ako nema podataka o ranijim mjerenjim arterijskog tlaka. Općenito, preeklampsija je rijetkost prije III trimestra i pojava prije Sekundarna hipertenzija renalnog porijekla može biti porijekla parenhimne bolesti bubrega npr. Endokrina sekundarna hipertenzija može biti posljedica adrenokortikosteroidnog ili mineralokortikosteroidnog viška, feohromocitoma, hiper- ili hipotireoze, viška hormona rasta, hiperparatireoidizma itd [7].

Vaskularna je najčešće posljedica koarktacije aorte. Jatrogena se u tretirana ako stupanj 3 hipertenzije dobi javlja najčešće zbog korištenja peroralnih kontraceptiva. Dijagnostiku i tretman u ovim slučajevima treba usmjeriti na primarnu bolest. Hronična HTA može pokazivati i znake oštećenja pojedinih organa ili organskih sistema: četvrti srčani ton nije normalan nalaz u trudnoći, sugerira hipertrofiju LV ili dijastoličku disfunkciju zbog preeklamptičkog vazospazma, bilo kakav trajni galopni ritam u trudnoći je patološki; ako se nađe, preporučuje se ehokardiografska evaluacija blagi i intermitentan treći srčani ton je, međutim, skoro uobičajen u trudnoćiretinalne promjene u trudnoći moraju se notirati, šum nad karotidnim arterijama može reflektirati aterosklerozu zbog dugotrajne HTA.

Dijagnostička obrada 3. Laboratorijske analize Laboratorijske analize u evaluaciji hronične HTA, ako se nisu sprovele ranije ili recentno, podrazumijevaju testiranje na oštećenja drugih organa i organskih sistema, potragu za potencijalnim uzrocima hipertenzije ako se pokaže da je sekundarna i drugim faktorima rizika. Potrebno je uraditi: analizu urina, kompletne krvne slike i serumskih koncentracija natrija, kalija, kreatinina i glukoze.

Povišene koncentracije progesterona — aldosteronskog antagonista — tokom normalne trudnoće mogu maskirati hipokalijemiju kao posljedicu hiperaldosteronizma.

Od drugih nalaza preporučuje se uraditi klirens engl. Serumski lipidi normalno rastu u trudnoći, pa lipidni profil treba odgoditi za nakon porođaja.

 1. Hipertenzija – Wikipedija
 2. Усмехнувшись, Беккер еще раз посмотрелся в зеркало и поправил узел галстука.
 3. Сьюзан шла вперед, повторяя это имя, ее глаза неотрывно смотрели на экран.
 4. S hipertenzijom stupnja 2 danom invalidnosti
 5. Странно, подумал он, что сегодня вечером уже второй человек интересуется этим немцем.

Porast tretirana ako stupanj 3 hipertenzije kortikosteroida također je normalan nalaz u trudnoći, pa je teže dijagnosticirati sekundarnu hipertenziju zbog viška nadbubrežnih kortikosteroida.

Ehokardiografija Ehokardiografija se može sprovesti da se procijeni stupanj hipertrofije lijevog ventrikula. U hroničnoj HTA može se naći još i dijastolička disfunkcija lijevog ventrikula, mitralna regurgitacija, dilatacija lijevog atrija, nekad mada rijetko i kaplje s hipertenzijom disfunkcija lijevog ventrikula itd. Ovom pretragom može se otkriti i koarktacija aorte, ako je ona uzrok sekundarne vaskularne hipertenzije.

Ehokardiografija, kao možda i najinformativnija dijagnostička procedura u kardiologiji, može otkriti i čitav niz drugih poremećaja na srcu i velikim krvnim žilama. Treba biti oprezan pri procjeni dimenzija i veličine valvularne regurgitacije, jer se one mijenjaju u trudnoći.

tretirana ako stupanj 3 hipertenzije hipertenzija i punog mjeseca

Ostale pretrage U svih žena s hroničnom hipertenzijom obavezno je snimiti EKG. Najčešće se na njemu samo vide znaci hipertrofije LV, ako i njih bude.

U žena s hroničnom HTA, razmotriti da se opstetričaru sugerira sprovođenje fetalnog ultrazvučnog pregleda sa 18 sedmica gestacije da se dokumentira rast fetusa. Serijski ultrazvučni tretirana ako stupanj 3 hipertenzije nekad su neophodni za praćenje fetalnog rasta u nekim bolestima trudnice ili pri nekim formama tretmana.

tretirana ako stupanj 3 hipertenzije sta je visok krvni pritisak

Također se monitorira i volumen amnionske tretirana ako stupanj 3 hipertenzije. Tretman Tretirana ako stupanj 3 hipertenzije je primarni rizik hronične hipertenzije u trudnoći razvoj superimponirane preeklampsije, nema dokaza da farmakološki tretman blage hipertenzije reducira pojavu preeklampsije u ovoj populaciji [8].

U normalnoj trudnoći srednji arterijski tlak pada za oko 15mmHg u prvoj polovini trudnoće. Većina žena s blagom hroničnom HTA tj. Cilj tretmana je spustiti sistolički ispod mmHg, a dijastolički tlak ispod mmHg. Postoje tri opcije tretmana hipertenzije u trudnoći: Antihipertenzivni lijekovi se mogu prekinuti ili pauzirati, a potom pažljivo promatrati vrijednosti arterijskog tlaka.

Mnogi autori — eksperti na polju trudničke hipertenzije — najčešće preporučuju upravo ovu opciju. Ako je trudnica s hroničnom HTA kalanchoe hipertenzija bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je nepoželjan za korištenje u trudnoći, medikacija se može promijeniti na lijek koji se u trudnoći smije koristiti.

Ako je trudnica s hroničnom HTA već bila na terapiji lijekom, ali takvim kakav je dozvoljen za korištenje u trudnoći, tretman se može nastaviti tim istim lijekom. Za trudnicu s hroničnom HTA u prvom trimestru treba uzeti nalaze kompletne krvne slike, elektrolita, ureje, kreatinina, jetrenih enzima, proteina u urinu 24 hkoji će služiti kao osnova za usporedbu tokom nastavka trudnoće. Ako se dijagnosticira preeklampsija, indicira se hospitalizacija.

Ženama s pogoršavajućom hipertenzijom tokom trudnoće obično se preporučuje mirovanje, iako nema naučnih dokaza da je ono od dobrobiti za produženje gestacije ili smanjenje maternalnog ili fetalnog morbiditeta ili mortaliteta [3]. Niti farmakološki tretman blage hipertenzije ne smanjuje vjerovatnoću razvoja preeklampsije kasnije u trudnoći, a neke varijante ovog tretmana mogu uzrokovati retardaciju fetalnog rasta. Za tretman trudničke hiperetnzije prva linija su metildopa i nifedipin.

Navigacijski izbornik

Znatan broj autora preporučuje skoro sve danas standardne antihipertenzive osim ACE- inhibitora i blokera angiotenzinskih receptora ARB [10]. ACE inhibitori povezuju se s fetalnom renalnom disgenezijom ili smrću fetusa ako se koriste u II i III trimestru, odnosno s povećanim rizikom od razvoja anomalija kardiovaskuarnog i centralnog nervnog sistema ako se koriste u I trimestru.

tretirana ako stupanj 3 hipertenzije koje lijekove da se za hipertenziju

Slično djelovanje lijekovi za hipertenziju koraku 2 i ARB, te se i njih preporučuje izbjeći u trudnoći. Diuretici ne uzrokuju fetalne malformacije, ali se općenito izbjegavaju u trudnoći, jer preveniraju fiziološko povećanje cirkulirajućeg volumena. Diuretici se primjenjuju u tretmanu nekih formi srčanih bolesti u trudnoći, kao kada je neophodno tretirati npr.

tretirana ako stupanj 3 hipertenzije vaskularnog remodeliranja hipertenzije

U hipertenziji se mogu koristiti ako je ista volumno- ovisna, npr. Metildopa Metildopa je lijek koji se već decenijama upotrebljava za tretman hipertenzije, mada su ga u netrudničkoj populaciji iz upotrebe poprilično "istisnuli" noviji antihiertenzivi.

Koristi se u tretmanu hipertenzije u trudnoći kao lijek prvog izbora. Studije nisu pokazale da ima neželjene efekte na kognitivni razvoj do starosti 7,5 godina među djecom koja su bila izložena terapiji metildopom za vrijeme trudnoće svojih majki [11].

Hipertenzija

Doziranje: 2x mg do 3x mg inicijalno. Po potrebi povećavati dozu postupno svaka dva dana.

 • Srcani pritisak 110
 • Izvori: Harrison's principles of internal medicine [46] ostali [47] [48] [49] [50] [51] Dijagnoza hipertenzije se postavlja kada bolesnik ima trajno povišeni krvni tlak.
 • Liječenje hipertenzije - PLIVAzdravlje
 • Sve lijekove propisane za visoki krvni tlak
 • inPharma - Izazov za ljekarnika – kardiovaskularni pacijenti
 • Visoki krvni tlak | Nastavni zavod za javno zdravstvo
 • Uvedite uravnoteženu prehranu: Uvedite u prehranu više voća i povrća, nemasnih namirnica, češće konzumirajte plavu ribu, lanene sjemenke ili laneno ulje.

Maksimalna dnevna doza do 3 g. Interakcije: efekti se umanjuju ako se koristi istodobno s barbituratima i tricikličnim antidepresivima, porast arterijskog tlaka može se javiti ako se uzima sa suplementima željeza, inhibitorima monoaminooksidaze, simpatikomimeticima, fenotiazinima i beta- blokerima.

Kontraindikacije: dokumentirana hipersenzitivnost, akutna bolest jetre. U trudnoći FDA kategorija B; fetalni rizik nije potvrđen u studijama na ljudskim trudnoćama, ali je prikazan u nekim studijama na životinjama.

Brojni su neželjeni propratni efekti primjene ovog lijeka, a prikazani su u tabeli 2. Beta- blokeri Beta- blokeri se široko koriste u tretmanu hipertenzije u općoj populaciji. Popularni su i dobro prihvaćeni, a nerijetko se koriste i u trudnica. Ipak, neki propratni efekti, kao što su retardacija fetalnog rasta i sl. Čini se da bi Pindolol bio najbezazleniji za primjenu u trudnoći, uz oprez bi se mogli primijeniti Labetalol, Oksprenolol i Metoprolol moguća intrauterina retardacija rasta, simptomi beta- blokade i moguće maskiranje hipoglikemije i hipertireoidizma.

Liječenje hipertenzije

Ostale grupe lijekova u tretmanu trudničke hipertenzija Drugi lijekovi koji se koriste u tretmanu trudničke hipertenzije tretirana ako stupanj 3 hipertenzije kalcijske antagoniste, vazodilatatore, diuretike, centralne alfa- adrenergičke agoniste i alfa- blokere.

Od njih, kalcijski antagonist nifedipin se čini jednim od najboljih izbora za tretman trudničke hipertenzije, autori ga često preporučuju u prvoj liniji tretmana. Eur Heart J Jun 14; [e- pub ahead of print]. Am Fam Physician. Hypertension in Pregnancy.

Pseudoefedrin Farmakoterapija Tiazidski diuretici inhibiraju reapsorpciju natrija u distalnim tubulima  koja rezultira smanjenjem krvnog volumena, te posljedično smanjenim krvnim tlakom.

Accessed May Sibai BM. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol.

Jul ; 1 ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J ; 32, — Pre- eclampsia. Lancet ;— Heilpern K. Pathophysiology of hypertension. Ann Emerg Med.

Mar ;51 3 Suppl :S5- 6.

Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev.

Jan 24 ;CD Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [serial online]. March ;S1- S Accessed Major congenital malformations after first- trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. Accessed may Tabela

Je li normalno uzimati dva ili tri lijeka za povišeni tlak? Aktivni pristup Ako ste dugogodišnji hipertoničar osoba koja boluje od visokoga krvnog tlakauz sve navedene savjete redovito uzimajte propisane lijekove. Učenjem o rizičnim čimbenicima, promjenom prehrane, redovitom kontrolom krvnoga tlaka, izbjegavanjem stresnih situacija te redovitim boravkom u prirodi i vježbanjem koliko vam to dozvoljavaju godine i zdravstveno stanjepoboljšat ćete svoje zdravstveno stanje. Ako ste dugogodišnji hipertoničar osoba koja boluje od visokoga krvnog tlakauz sve navedene savjete redovito uzimajte propisane lijekove. Naime, visoki krvni tlak ne prestaje nakon tjedan ili mjesec dana i to imajte na umu svaki dan.