Hipertenzija, iskašljavanje krv


Koagulacijski poremećaji Antikoagulantna terapija Manjak faktora ovisnih o vitaminu K: protrombin IIStuartov faktor Xfaktor VII, Christmasov faktor IX Diseminirana intravaskularna koagulacija Ostali kongenitalni poremećaji koagulacije Trombocitopenija Fizikalni pregled: Fizikalni pregled se usredotočuje na isključivanje krvarenja iz gornjih dišnih putova i auskultaciju pluća jer ona može otkriti žarišne promjena koje mogu biti izvor krvarenja. Nažalost, krv iz bilo iskašljavanje krv izvora može aspiracijom dospjeti u pluća.

Hipertenzija: "Šta je hipertenzija?"

Pretrage: Bolesnici sa slabim hemoptizama mogu se obraditi ambulantno. RTG pluća je obvezatan. Bolesnici s normalnim RTG nalazom, odgovarajućom anamnezom i ne obilnim hemoptizama liječe se empirijski kao bronhitis.

Izvori: Hipertenzija principles of internal medicine [46] ostali [47] [48] [49] [50] [51] Dijagnoza hipertenzije se postavlja kada bolesnik ima trajno povišeni krvni tlak. Za potvrdu hipertenzije, uobičajeni je kriterij [3] nalaz povišenog krvnog tlaka prilikom tri mjerenja sfingomanometrom u razmacima od po mjesec dana. Dostupnost neprekidnog satnog mjerenja holterom i tlakomjerom za kućanstva omogućila je razlučivanje pravih bolesnika od onih kod kojih je posjeta liječniku dovodila do porasta krvnog tlaka, a time i do promjena protokola za postupanje.

CT može otkriti i one lezije koje nisu vidljive na standardnom radiogramu pluća, odrediti njihovu lokalizaciju što je važno za bronhoskopiju i biopsiju. CT i plućna angiografija mogu otkriti i arteriovenske fistule. Bolesnici s obilnim hemoptizama iziskuju liječenje i stabilizaciju krvarenja prije detaljne obrade.

hipertenzija, iskašljavanje krv

Prognoza bolesnika sa skrivenim izvorom hemoptiza je uglavnom povoljna, a krvarenje obično prestaje unutar 6 mjeseci od dijagnostičke obrade. Liječenje Dva osnovna terapijska iskašljavanje krv kod hemoptiza su: spriječiti aspiraciju krvi u zdrave dijelove pluća jer može doći do kombinirani alat za hipertenziju i spriječiti iskrvarenje.

hipertenzija, iskašljavanje krv

Iskašljavanje krv nezahvaćene dijelove pluća je obično teško jer je izvor krvarenja često nepoznat. Strategije su postavljanje u određeni položaj npr. Iskrvarenje se sprječava tako da se isključe svi koagulacijski poremećaji hemoragična dijateza i hipertenzija se zaustavi krvarenje.

Nemogućnost stvaranja ugruška se može riješiti davanjem svježe smrznute plazme i specifičnih iskašljavanje krv, odnosno transfuzijom trombocita.

Najčitanije

Terapija laserom, kateterizacija ili direktna injekcija adrenalina ili vazopresina može se izvršiti bronhoskopski. Obilne hemoptize su jedna od nekoliko indikacija za primjenu rigidne bronhoskopije koja omogućava kontrolu zračnih putova uz šire polje pregleda nego fleksibilna bronhoskopija, omogućava bolju sukciju i znatno je podesnija za terapijske intervencije, npr.

Hitna kirurška intervencija je indicirana kod obilnih hemoptiza koje nije moguće riješiti rigidnim bronhoskopom ili embolizacijom i uglavnom je zadnji izbor.

Rana resekcija može biti indicirana kod adenoma ili karcinoma bronha. Bronholitijaza erozija kalcificiranog limfnog čvora u susjedni bronh može zahtijevati resekciju pluća ukoliko kamenac nije hipertenzija odstraniti endobronhalno kroz rigidni bronhoskop.

hipertenzija, iskašljavanje krv

Krvarenje uslijed zatajenja srca ili mitralne stenoze obično reagira na specifičnu terapiju za dekompenzaciju srca, ali u rijetkim slučajevima nužna je hitna mitralna valvulotomija radi spašavanja života. Krvarenje kod plućne embolije je rijetko obilno i gotovo se uvijek zaustavlja spontano.

hipertenzija, iskašljavanje krv

Kod recidivirajućih embolija i trajnog krvarenja, antikoagulacijska terapija može biti kontraindicirana a metoda izbora je postavljanje filtra u donju šuplju venu ili njeno podvezivanje. Iskašljavanje krv da je hipertenzija iz bronhiektazija obično posljedica infekcije, bitno je provesti odgovarajuću antibiotsku terapiju i položajnu drenažu.

  • Hipertenzija nego liječiti kašalj
  • Primarna plućna hipertenzija

Sedativi i opijati suprimiraju respiratorni centar pa ih treba izbjegavati. U ovom poglavlju:.

hipertenzija, iskašljavanje krv