Co je to primární hypertenze, Hipertenzija - PLIVAzdravlje


Ø Nové technologie? Dekompresní kraniektomie?

co je to primární hypertenze

Těsná kontrola glykémie? Oxygenace § Hypoxémie — sek.

co je to primární hypertenze

Hyperosmolární terapie doporučení § Zabránit poklesu TKs pod 90 mmHg Opakované podávání manitolu, rutinní použití NaCl, dávka, koncentrace??? Profylaxe infekce § Profylaktické dlouhodobé podávání antibiotik vede ke zvýšení rezistence bakterií § Jednorázové podání antibiotik v periintubačním období sníží počet pneumonií single studie § Časná tracheostomie § Antibiotika a ventrikulární katetr IPVZ IV.

Profylaxe DVT § Není jasná doba, dávka a druh farmakologické profylaxe zahájení po 24 hod?

  1. Bubrezi i krvni tlak
  2. Rizik arterijske hipertenzije 3.
  3. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija Popis hipertenzija lijekovi Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  4. Vakuum masaža hipertenzije
  5. B-blokatore u liječenju hipertenzije
  6. Mikroskopia wydzielania gruczołu krokowego za pomocą masażu prostaty.
  7. Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2.

Profylaxe DVT doporučení Mechanická profylaxe je doporučena. Heparin, LMWH v kombinaci s mechanickou profylaxí je doporučeno.

co je to primární hypertenze

Je spojeno se zvýšeným rizikem expanze nitrolebního krvácení. Není určen typ, doba a dávka farmakologické profylaxe.

Who podjela rizika hipertenzije

Analgosedace doporučení Profylaktické podání barbiturátů NE. Vysoké dávky barbiturátu jsou doporučeny pro kontrolu zvýšeného ICP přes konzervativní a chirurgickou terapii udržení oběhové stability. Propofol může být použit ke kontrole ICP, není vliv na dlouhodobý outcome, vysoké dávky vedou ke zvýšení morbidity.

co je to primární hypertenze

Výživa doporučení Nemocní by měli být živeni tak, aby dosáhli plné nutriční podpory do 7. Profylaxe křečové aktivity § Rutinní profylaxe křečové aktivity se nedoporučuje § Profylaxe časných křečí fenytoinem ne déle než 1 týden § Co je to primární hypertenze křečová aktivita má být léčena jako nově vzniklá časná, profylakticky není výskyt ovlivněn § Valproát je adjuvantní k fenytoinu, ale je spojen se zvýšenou mortalitou IPVZ XIII.

co je to primární hypertenze

Profylaxe křečové aktivity doporučení Podávání fenytoinu či valproátu v profylaxi pozdní křečové aktivity není doporučeno Podání antikonvulsiv je indikováno ke snížení výskytu časné křečové aktivity do 7 dnů Výskyt časné křečové aktivity nemá vliv na outcome Level II IPVZ XIV. Steroidy § Steroidy doporučení Podání steroidů není doporučeno.

Vysoké dávky steroidů u nemocných s TBI vedly ke zvýšení mortality a jsou kontraindikovány. Crit Care MedVol 33, No 6:

co je to primární hypertenze